Abstrakcje


Malarstwo abstrakcyjne – charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie
odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości. U podstaw abstrakcjonizmu leżało pragnienie stworzenie uniwersalnego języka sztuki, pokonującej bariery narodowe i polityczne. Abstrakcjonizm, operujący – jak sama nazwa wskazuje – abstrakcją, miał poruszać ludzkie emocje i zmysły.
Sztuka ta wywoływała określone wrażenia: harmonii, spokoju lub przeciwnie – dysonansu i konsternacji. Liczyła się tu faktura obrazu, wzajemny stosunek proporcji, pionu i poziomu, kształt linii, barwy

.
.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania